RASTA-REGGAE TEATMIK


Jah
Rastafari
Lion of the Tribe of Judah
Ithiopia (Ethiopia)
Repatriation
Dread
Niahbingi Order
The Twelve Tribes of Israel
Maroons
Jamaica
King James Bible
Zion

Babylon
Italk
Ital food
Ganja
Roots
Reggae
Dub
Sound system
SKA
Rock Steady
'One drop' style
Dance Hall


Jah = Jumal, Jahve/Jehoova

Heebrea lühend Jah on üks Issanda paljudest sünonüümidest. Piibli järgi: "Laulge jumalale, mängige kiites tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbedes! Tema nimi on Jahve/Jehoova ( Jah ), hõisake rõõmu pärast tema ees! (Laulud, 68, 5) See nimekuju esineb ka eestikeelsetes piiblitõlgetes, näiteks nn Juubelipiiblis (kus pildid sees).

Rastafari = Rastafari usund

H.I.M

Rastafariaanlased ( ehk lihtsalt rastalased ) kinnitavad, et nii nemad, kui ka kõik Uue Maailma aafriklased, asuvad Paabeli vangipõlves ( Paabel kui patu ja vale piibellik sümbol ). Nii nagu juutidel, on ka kõikidel aafriklastel määratud pöörduda tagasi ajaloolisele kodumaale, kaotatud paradiisi, tõelisesse Siionisse - Aafrikasse. Rastafari filosoofilisi allikaid tuleb otsida valgete orjade - maruunide ühiskonnas aga samuti Aafrika Taasünni idees, mida viljelevad mõned sektanktlikud kirikud. Võib julgelt väita , et repatriatsiooni idee, üks peamisi rastafari usundi postulaate, on eksisteerinud juba pea 400 aastat, aga rastafari, kui liikumise sünniks H.I.M võib pidada 1930. aastat, millal paljude meelest sai teoks jamaikalasest mustanahalise poliitiku Marcus Garvey ilmutus, suunavõtuga Itta, Aafrikasse, kust on oodata Tõekuninga ( Juuda suguharu Lõvi ) saabumist, kes toob kauaoodatud vabaduse Paabeli vangipõlves vaevlevatele aafriklastele ja viib nad ajaloolisele kodumaale. Mainitud aastal sai Etioopia troonile prints Ras Tafari Makonnen - kuningas Salomoni ja Seeba kuninganna otsene järeltulija, saades pärast kroonimist nimeks: Tema Keiserlik Kõrgus Haile Selassie I ( amhara keeles: "Püha Kolmainu Jõud" ). Siit ka rastalaste sagedasti kasutatav lühend: H.I.M. = His Imperial Majesty = Tema Keiserlik Kõrgus.

Sellest ajast peale, kui rasta 70-ndatel sai religiooni ja maailmavaatena laia kõlapinna, ( suuresti tänu reggae populaarsusele ) on see omapärane kultuur saanud omaseks paljudele üle maailma. Peab mainima, et uus elustiil on üsna pinnapealselt ja lõdvalt seotud religiooni ja liikumisega, mis selle sünnitasid. Sellest hoolimata, kui vaadelda rastafari, kui TEED elava Jumala otsinguiks iseendas, ja vabanemist "paabeli" riugastest ning lõksudest, (aga neis arusaamades on kõik rastalased ühel meelel), siis võib rõõmuga tõdeda, et helge idee ( ehk aidee ), mis on võrsunud ühes mahajäänud Kolmanda Maailma riigis, valgustab teed paljudele inimestele ja on täitnud nende elu mõtte, sisu ning lootusega.

Lion of the Tribe of Judad = Juuda suguharu Lõvi

Piiblis on lõvi (lõukoer) jõu ja võimu sümbol. Vana testamendi kangelasi ja isegi Jumalat ennast võrreldakse tihti lõviga. Johannese Ilmutuseraamatust (Apokalüpsisest) loeme: "Ära nuta! Vaata, lõukoer Juuda suguharust, Taaveti juur, on võitnud nii, et tema võib avada raamatu ja lahti võtta selle seitse pitserit!" (Ilm 5, 5.) H.I.M. Haile Selassie I sündis 23 juulil 1892. aastal - esimesel astroloogilise Lõvi mõjupäeval. Tähelepanelikud rastalastest pühakirjauurijad leidsid nende märkide põhjal ta olevat Taaveti soost Päästja ja kauaoodatud Juuda soost Messiase, kelle jumalikuks ülesandeks oli aafriklaste repatriatsioon.

Ithiopia (Ethiopia) = Etioopia

Juba Vana Ttestamendi esimestes peatükkides leiame meeldetuletuse Etioopiast. Üks jõgedest, mis niisutas paradiisi, voolas Kuusimaal: "Ja teise jõe nimi on Giihon [Geon], see voolab ümber kogu Kuusimaa." ( I Mo 2, 13.). Aafriklased arutlesid nii: tähendab, Etioopia oli Paradiisiaia osa, ja ise pole nad mitte metslased, nagu tsiviliseeritud eurooplased neid siiani on kutsunud, vaid Vana Testamendi traditsioonide kandjad. Ja Aamose järgi räägib Jumal: "Eks ole teie, Iisraeli lapsed, mulle etiooplastega üheväärsed?" (Am 9, 7.) Ka teistest allikaist on leitud kinnitusi. Kreeklased leidsid et " Etioopia on jumalatele meelepärane maa", aga etiooplased ise "laitmatu rass". Peale selle leiti tõendeid, et tsivilisatsioon on oma arengus käinud järgmise tee: Niiluse alamjooksult Egiptusse, Egiptusest - Kreekasse, ja sealt - Rooma.

1896. aastal lõid etioopia väed keiser Menelik II ja keisrinna Taityuga eesotsas itaalia agressoreid Adova all. See võit omab kõigi aafriklaste silmis suurt tähtsust.. Etioopia on seega ainus Aafrika riik, mis on jäänud puutumata kolonialismi negatiivsusest. Etioopia (Abessiinia) ja Eritrea võtsid ristiusu vastu juba neljandal sajandil. Islami impeerium lõikas Etioopia ära kristlikust maailmast ja Etioopia õigeusklik kirik on tänapäeval unikaalne näide mitteeuroopalikust arenguteest, millel pole midagi ühist kolonialiseeriva ristiusu pahupoolega (rasta keeli: "babüloniseerunud kirikuga"). Samuti on etioopia ikoonimaali traditsioon tugevasti mõjutanud rasta-kunstnikke (vt. Bob Marley plaadiümbrise kujundusi, näiteks "Confrontation") Enne oma surma lasi Marley end ristida Etioopia õigeusu kirikus. Amhara keel. Rastalased kinnitavad, et üheks esimeseks piiblikeeleks oli amhaari keel ja euroopa pühakirjatõlked on tehtud tendentslikult ja aafriklasi eiravalt.

Repatriation = Repartiatsioon

Aafriklaste tagasipöördumine Uuest Maailmast koju, Aafrikasse ja sealhulgas Etioopiasse. Silmas peetud on asjaolu, et pärast neokolonialismi langust haarab see protsess ka teisi rasse ja lõppkokkuvõttes saavad kõik pöörduda oma koju.

Dreadlocks = Õudulokid

Dread tähendab hirmuäratavat või õudset. Dreadlocks võiks tõlkida kui "hirmsaid lokke" või "õudulokke". Dreadlocks´id on selle lepingu nähtavad tunnused, mis on sõlmitud rasta ja Jehoova vahel. Selline arusaam tuleb Piibli tsitaatidele tuginedes, kus Nasiiri vandetõotust ( Nasiir viitab heebrea keeles eraldumisele või eraldatusele ) tõlgendab rasta eraldumist kiindumustest, paabellikust rotijooksust ja pühendumist Jumalale. Piibliaegadel paistsid nasiirid kaasmaalaste kõrval silma oma kõrgete hingeliste omaduste poolest. Nii nagu nasiirid, nii tunnevad rastafarid üksteist juuksesao järgi ära. Seepärast, kui rastad räägivad vandetõotusest (covenant), peavad nad silmas oma dreadlocks´e. Rastafarianismis on palju voole ja suundumusi, ning mitte kõik ei ole seda meelt et "lõvilakk" peab olema rastale kohustuslik. 1976. aastal Etioopia õigeusku ristitud rastadelt nõuti soengu pügamist. "Dreadlocks´id" ei vaja seadmiseks mingeid erilisi nippe või keemilist töötlemist ( seda peetaks profaanseks ), vaid kukuvad loomulikul viisil ja võtavad sellise kuju nii, nagu inimese juuksed on looduslikult käharad. Aga loodus on selline, et kõigist inimestest ainult aafriklaste juustel on sellised omadused. Seepärast osutavad dreadlocks´id rassilise uhkuse elementideks, aidates rastal kinnistuda ja kõigutamatutu järjekindlusega taastada oma sidedemed juurtega ning aitata kuldlakalisel lõvil võita lugematuid vaenlase horde. Paljudes kultuurides kasvatavad askeedid pikki juukseid, kuid mitte kõigil ei kujune nad nii hirmutavaiks. Rasta suhtub dreadlocks´idesse lugupidavalt: neid hoitakse puhtana, avalikus kohas kaetult või tahapanduna patsikuhjas. Dreadlocks´id on nagu antennid, mis võtavad vastu müstilisi vibratsioone ja kutsuvad rastalastel esile vaimustuse.

Niahbingi / Nyabinghi / Niyabinghi / Iyabinghi

Rastalaste kokkutulekute sügavamaks mõtteks on lokaalsete vaimsete jõudude toel kiirendada Paabeli langemist ja vabastada orjusest kõik aafriklased. Lõpliku vabanemise eel toimub suur võitlus Hea ja Kurja vahel. Peale Armagedoni saabub inimkonnale Kuldne Ajastu ehk rahu ja õigluse kuningriik. Niahbingi kokkutulekud on seotud Rastafarianismi ajalooliste tähtpäevadega aga erijuhtudel kutsutakse kokku ka vendade palvel. Niahbingi ajal süüdatakse alati lõke, mis sümboliseerib israeliitide eksirännakuil teednäitavat tulesammast. Kõlavad kuulsad "Niahbingi trummid" ja suitsetatakse ühiselt "tarkuse rohtu" - kanepit.

"Niahbingi" tuleneb kolonistide poolt tapetud Uganda printsessi nimest. Uganda, Kongo, Etioopia ja Jamaika aafriklased asutasid Niahbingi Orderi, eesmärgiga kukutada kolonialism. Väljendil "Surm mustadele ja valgetele rõhujatele!" on samuti oma tähendus - seda kasutasid ida-aafrika sõdalased kolonialismivastases võitluses.

The Twelve Tribes of Israel = Iisraeli 12 suguharu

Peamiselt keskealistest koosnev organisatsioon (sekt), mille eesotsas on Brother Gad ( Uitav Vend?). See on kõige rohkearvulisem rasta-organisatsioon, mis võib uhkustada oma distsipllini ja sisekorraga. Noorte jaoks omab see organisatsioon samasugust autoriteeti, nagu vanadel on Niahbingi Theocracy. Väga paljud tänapäeva reggae-artistid on selle organisatsiooni liikmed.

Maroons = maruunid

1655. aastal läks Jamaika hispaanlaste käest ameeriklaste kätte. Enne õiguste kaotamist lasid hispaanlased vabadusse aafrika päritolu orjad, kes head juhust kasutades läksid läände ja varjusid saare mägises ja raskesti ligipääsetavas osas nn. Cockpit Country ´s. Kõik inglaste katsed nad taasorjastada jooksid liiva. Maruunid ( hisp. cimarron - metsik, taltsutamatu ) osutusid surmapõlgavateks sõdalasteks, kes inglastele oma sissirünnakutega peavalu valmistasid. Lõpuks jõuti 1738 aastal kokkuleppele, mis kinnistas maruunidele nende maa ja vabaduse. Selline pretsedenditu autonoomia Uue Maailma seadusetuses oli oma ajast sada aastat ees. Tõsi on ka see, et sama kokkuleppe järgi pidid maruunid inglasi abistama orjade ülestõusude mahasurumisel ( mida ei tulnud sugugi vähe ette ). Nende abist hoolimata, ei suutnud inglased hävitada Kromanti (Cromanty) sõjahõimu vabaduspüüdlusi, kelle relvastatud ülestõusud Tackey ja Cudjoe juhtimisel said ajaloo kõige verisemateks. Kokkuvõttes võtsid maruunid palju kromantide kultuurist üle, sealhulgas ka dialekti, mis sai nende salakeeleks.

Jamaica

Jamaica (Zamayca, Xamayaca) on saareriik Kariibi meres. "Allikate maa" - nii nimetasid seda maad põliselanikest indiaanlased aravakid, kelle eurooplased hävitasid ja asemele neegerorjad tõid. "Jamaica is an islan´ but it is not I lan´" (sõnamäng "Jamaica on saar, kuid mitte meie kodu" )

King James Version = James I Piibel

Kuningas James I käsul 1611. aastal väljaantud piibliversioon. Tõlkijate eesmärgiks oli võimalikult täpselt edastada piibli heebrea- ja kreekakeelse originaalteksti sisu inglisekeelsele kasutajale. Just see Pühakirja tõlge sattus Jamaica mustanahaliste orjade kätte, kust hakkasid agaralt lahendusi otsima küsimustele: "Kes me oleme? Kust tuleme ja kuhu läheme?"

Zion = Siion

See on maapealne paradiis. See on meie kodumaa - Aafrika :-)

Babylon (babilan) = Paabel

See on maapealne põrgu. See on Antarktika. :-(

Italk, Iyaric = MINAkõne

Rastalased räägivad erilist keelt, mis oma olemuselt on mõtestatud ja elujaatav, ning aitab sellisena vältida "ekslikke" paabeli eksiteid. See keel koosneb afro-jamaika kõnekeelest, Piibli tsitaatidest ja vana-inglise keelest, kuid tähtsamateks osisteks on rastalaste endi loodud sõnad ja väljendid. I and I (mina-ja-mina) on sellistest sõnadest iseloomulikeim. See asesõna (pronoomen) asendab neid sõnu ( mina, mulle, mind ), mida rastalased väldivad, pidades neid orjastavaiks, aga ka asesõnu you, them, we, mis eraldavad objekti subjektist. I&I eesmärgiks on Jumala kohalolu keeleline rõhutamine ja Tema osaduse jõudmine iga inimeseni, ning inimkonna ühtsuse-kogemuse elavana hoidmine. Asesõna I (mina) viitab Jumala templile igas inimeses (I-Jah-Man) ja see on ka põhjuseks, miks rastalased I-d sõnade ümbertegemisel ja inglisekeelsete väljendite ümbermõtestamisel kasutavad. Näiteks ancient`i asemel öeldakse Icient, vital - Ital, power -Iower, equality - Iquality, creation või vibration - Iration, Irie jne. Rastalaste keelt nimetatakse I-Man-Talk, I-Talk, I-Language, Dread-talk, samuti ka Word, Sound ja Iwa. Teised rastasõnad deaders, downpressor, politricks väljendavad rastalasi ümbritseva maailma olemust. Nad ei lase paabelil rastat uinutada.Vahemärkusena olgu öeldud, et Venemaal tegutseb reggae muusikat viljelev band, vaimuka nimega "Ai-bolit!" ( Teatavsti kimbutavad seda doktorist raamatukangelst Kariibi mere piraadid ning sõnas "aibolit" on sees ka jumalik I. Eestikeelseiks rastasõnadeks on näiteks isikunimi (Mihkel) Aitsam (I think the same) ja kohanimi Aidu (I do).

Jehoovale (Jah) tänu väljendades ja aukartusest Jumala grandioosse loomingu ees seistes, võib rastalane lause lõpetada väljendiga: "Give Thanks!" ( "Kiidetud olgu!" ). Rastalane ei hakka Italk´is kõnelema võhivõõraga, enne katsub ta tunnetada partnerist õhkuvat headust ja positiivset häälestatust (vibrations). Italk on ettenähtud "hingelisteks" kõnelusteks, eriti pikkadeks kogukondlikeks "arutlusteks" (reasonings), kus toimuvad vaba mõttevahetus tabamaks Jumala tahte olemust. Rasta võitleb keele vaesestumise vastu, mille tingib meie stereotüüpne teadvus. Eesmärgiks on leida uus, kaastundlik ja inimesi ühendav keelepruuk, mis annaks paindlikumalt edasi inimeste tundeid ja kirjeldaks mitmekülgsemalt meid ümbritsevat maailma. Peab tunnistama, et selline meetod on seni olnud viljakas. Rastalaste meelest omab iga SÕNA suurt varjatud jõudu, millega saab nii tervendada, kui tappa, seepärast peavad inimesed nendega mõistlikult ümber käima. "Wordsound have power" Ka jamaikaleste argikeelepruuki on tulnud palju rasta-sõnu.

Ital food = Tervislik toit

Ital food (vital food) on tervist hoidev rastalik dieet. See vegetariaarne toitumistava on pärit Vanast Testamendist: "Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles nende seeme on; need olgu teile roaks." Rasta soovitab süüa kodumaist taimset toitu ja vältida sealiha.

Ganja = kanep, marihuana, anasha

Jamaical nimetatakse kanepit, marihuanat ja anashad "tarkuse rohuks". Muistsed legendid räägivad, et see taim kasvas kuningas Saalomoni haual ja kuningas ise on, tedagi, kuulus oma suure tarkuse poolest. Jamaikalased ütlevad, et kanep "tervendab rahvast" (the healing of the nation). Kanep avardab teadvust ja suurendab müstilis-loomingulisi elamusi.Taime kahjutusest ja teraapilisest mõjust on kirjutatud köiteid. Arvatakse, et üksnes paabelii seaduste riukalikkus ei lase inimkonnal avastada kanepi suitsetamise väärtusi. Laialt on levinud üleskutse: "Legalize Marijuana!" Ja veel. Kanepikasvatus aitab vabaneda ühest põllumajandust kimbutavast needusest - koloraado mardikast.

Roots = juured, allikad

Sõltuvalt kontekstist tähendab see:

Reggae / reggae music

Aafrika rütmid toodi Lääne-Indiasse koos nende esitajatega - neegerorjadega. Vabadusse põgenedes ja kogukondi moodustades ammutasid nad jõudu traditsioonilistest rütmidest, lauludest ja tantsudest. Reggae muusika sündis Jamaical 60-ndate algul, selle algallikaid ja mõjutajaid on palju: ska, rock-steady, calypso (Trinidadi ja Tobago muusika), zouk ( Antillide saarestiku muusika ), soul ja lõpuks ka jazz.

20. sajandi keskel tulid Jamaica briti kolonistide seas moodi kariibi muusikalised stiilid ska ja caypso.Sealt liikus see edasi Uude Maailma ja sai populaarseks eurooplaste seas. Jamaicas endas toimusid tormilised sotsiaal-poliitilised muudatused ja seega oli soodne pinnas muusika sotsialiseerumiseks olemas. Mustanahalistel jamaikalastel tuli leida selline kõlapilt, mis kajastaks just nende tundeid ja näiaks just nende ellusuhtumist toimuvasse. Uus muusika sündis "töötul tänaval". Selleks sai aeglase ska ja rock-steady ühinemine valjuks keeratud bassi-soundiga. Mõlema sugupoole keskseteks suhtluskohtadeks said "diskoteegid" - dance hall´id või daces kus kõikvõimalike "pingekollete" stammkundedeks said ülerahvastatud linnade ähmane lumpen, kes kogunes nö "tantsule". Ühes oma esimeses lauluski palub Bob Marley "jõhkarditel" (rude boys) "maha jahtuda" - niisiis tuli lauludesse sotsiaalne mõtestatus. Tema Keiserliku Kõrguse Haile Selassie I sõit 1966. aastal Jamaicale kutsus esile sealse "laulva revolutsiooni". Rastafaridele sai see sündmus airakordselt tähtsaks. H.I.M.-i nime ja usuga seostub klassikalise reggae paremik. Kui heale tantsumuusikale lisati hingestatud tekstid, sündisid neist hümnid. Revolutsiooniliste kitarristide: Bob Marley, Peter Toshi ja Bunny Waileri muusika sisuks oli kutsuda rahvast üles hingelisele ülendumisele Jumala reaalsuse tunnetamise kaudu ja heitma endast orjalikku kommet järgida paabeli hukatuslikke teid. Muusikute globaalne sõnum kõikidele rõhutuile leidis ka globaalset vastukaja: "Tõuske! Ülenduge! Taastage oma õigused!"

Selge, et saades võimaluse salvestada oma muusikat, pöördusid paljud aafriklased oma juurte juurde ja leidsid sealt ruutsi, uue muusika üldnimeks sai aga reggae. "Rastafarai" liikumine areneb küll teatud mõttes sõltumata reggaest, kuid väga paljud reggae-muusikud ülistavad oma lauludes Suurt Loojat.

Dub

Afro-kariibi psühhedeeliline muusika, mis tugineb sound´ide muutmise printsiibile. Dub´is on esikohal bass ja löökriistad, vokaal on hõre, teised instumendid tungivad/lahkuvad muusikast, andes palale dramaatilisi värvinguid, heliefekte lisatakse maitse järgi ja vahel ka üsna ootamatult. Varasemateks reggae-artistideks olid U-Roy, Jimmy Cliff, Lee "Scratch" Perry, Joe Higgs. 50-60-ndatel oli jamaika rock-steady stiilis plaatide "B" poolel kombeks esitada samu lugusid instrumentaal-versioonidena (versions), duublid (doubles) esitati seega ilma vokaalita (voice dubbed out). Muus osas oli plaadi "B" pool "A" poolega identne. Duubleid tehti esialgu selleks et kontrollida sound´i mõju "meistri käekirja" väljakujunemisprotsessis, hiljem läksid nad omaette stiilina moodi ja nende ülesehituse nüanssidel tekkisid omad kriteeriumid. 70-ndateks said Jamaical Lee "Scratch" Perry, Joe Gibbs´i ja Bunny Lee dab-versioonid väga populaarseiks. King Tubby tõstis dab´i-latti veelgi, seekord kõrgele tehnilisele tasemele. Meie päevil on tunnustatud dub-meistreiks Adrian Sherwood, Mad Professor ja Jah Shaka. Dub-novaatorite originaalseid nippe, võtted ning töötlusi maha viksinud ka terve hulk "tehno" stiilide DJ´sid (house, jungle, ambient.).

Sound System

Sound System on paljudest kõlaritest, võimudest ja plaadi-keerutus-masinatest koosnev helitehniline kraam. Sound System´id sõitsid krusa-kastides mööda mägist saart, püüdes nooremapoolsele publikule "kuumade" rütmidega meele järele olla ning ühtlasi tihedas konkurentsis ellu jääda. Tänu nende tegevusele ja visadusele sai Jamaica muusikatööstus jalad alla, mis omakorda lõi maksude näol riigile täiendava tuluallika ja tõi "kõige valjema saare" au.

Ska

Jamaica folklooris on rütm, mille nimeks on mento. Selle rütmi algeid on pandud kõigisse jamaika rütmidesse ja kuni 40-ndateni oli ta Jamaical ainuvalitsev. Raadio ilmumisega said jamaikalased mõnede USA-st jazz´i edastavate raadiojaamade kirglikeks kuulajaiks. See mis meeldis, see sai oma mento-prismast läbi lastud. Sel ajal läks moodi swing ja tekkis suur hulk koosseise, kes selles stiilis tantsuõhtuid sisustasid või kinodes tummfilmi saateks mängisid. 50-ndatel, kui Jamaica oleks peaaegu briti kroonist sõltumatuse saanud, tekkis paljudel tahtmine tantsida oma "koduse" muusika saatel. Jamaica produtsent Clement "Coxone" Dodd asus täie energiaga asju korraldama. Liikvel on mitu versiooni SKA nime tekkele. Kõige tõenäosem tundub see, et ska helikõla imiteerib taustaks mängivat kitarri sünkoopi. 1962. aastal palus Cecil Bustamante Campell (Prince Buster) oma kitaristil downbeat´i (rõhulise löögi) asemel valjemaks muuta afterbeat`i (rõhutu löögi). Seda võib lugeda alguseks, kuid stiilielemente võib leida ka 50-ndate plaatidel. Tüüpiline SKA kõla põhineb trummide 2-sel ja 4-ndal löögil ja "ringijalutaval" bassil. Lõplikult panid SKA stiilina paika sellised muusikud, nagu: Coxsone, Prince Buster, Clue J, Duke Reid jt. Kui puhkpillid sulandusid vabas vormis löökpillidega, sündis magusakõlalisele muusikale vastukaaluks tõeliselt oma - jamaika populaarne stiil. 1964. aasta New-Yorgi maailmanäitusel esitleti SKA-d Jamaica rahvusliku tantsuna. Suurbritannias sai ska esialgu tuntuks kui "jamaika blues", hiljem sai ta "blue beat´i" nime. Teise populaarsuslaine ajal oli selle muusika austajail komme kand "malelaua" imidzhit, kuid Jamaical oli selleks ajaks ska juba hääbumas, selleks et anda teed rock-steady´le ja reggae´le.

Siin ei saa tähelepanuta jätta jamaika "jõhkardite" nö. "rude boys´ide" panust. 60-ndatel saabus töölootuses Kingstoni urgastesse palju noori poisse. Ümberringi kees Vabaduse ja SKA vaim. Tundes ennast "ümbertehtutena", töötasid need poisid välja oma "jõhkardite" stiili. Need paljaspealised, agressiivselt häälestatud noormehed võivad olla näiteks briti skinnide eelkäijad. Rude boys tantsisid pidudel omamoodi - aeglasemalt, otsekui ähvardades ja ... SKA hakkas mängima nende pilli järele ... bass ohjeldas oma "ringijalutavat" stiili, muutudes pingestatumaks ja varsti hakkas tantsupidudel valitsema uus stiil: Rock Steady.

Rock Steady

Rock Steady stiilis on trumm reljeefsem, basskitarr aktsenteerib 1. ja 3. lööki ja kitarr "väuksub" 2. ja 4. löögil. Kuna puhkpillide osatähtsus vähenes, andis see vokaalile suurema vabaduse. Rock Steady sobib ideaalselt romantilisele ansamblilaulule.

Oma intervjuus ameerika ajakirjanikule räägib Bob Marley Rock Steady pealetungist järgmist: " Need, kes kontrollivad muusikabisnist, varastasid teenekad muusikud paljaks. Nad kibestusid ja lakkasid mängimast. Initsiatiiv on vanadelt üle läinud noorte kätte, kes janunevad ennast näidata. Sellised kui mina - me armastame James Brown´i ja meile meeldivad teie "fanky-ludinad" ja me sukeldume üleni teie ameerika-kogemusse. Meile ei meeldinud enam mängida seda aeglast rütmi SKA-d. Noortel muusikutel oli välja pakkuda teine rütm - nüüd on tulnud Rock Steady aeg!

"One Drop" Style

Reggae mängitakse 4/4 rütmis ja erinevalt muust popmuusikast aktsenteeritakse rõhutud 2. ja 4. löök. "One drop" (rõhulist lööki möödalaskev) mängustiil opereerib bassi ja trummi rütmisektsioonidel. Oodatud suure trummi 1 ja 3 löögi asemel lastakse esimene löök mööda ja väike trumm aktsenteerib 3-nda löögi. Basskitarr aktsenteerib esimese rõhulise löögi, (võib ka selle ära jätta), samas kui hi-hat võib aktsenteerida 1. löögi.

Dance Hall

Nii nimetatakse Jamaica tantsusaale ja väljakuid. Räägitakse, et kui oled korra sellisel "tantsupeol" ära käinud, mõistad reggae`d rohkem, kui aastaid helikonserve kuulates. Just siin mõjutavad publik ja muusikabisnes üksteist. Siin lihvuvad stiilid ja selginevad uued suundumused. Dance Hall on ka ühe juhtiva jamaika muusikastiili koondnimetus.


Kasutatud Russian Reggae Rasta Roots Review materjale.